بلبرینگ پلوس کامیون اسکانیا P340 ، G380 و R420

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه