بلبرینگ کمک استرلینگ کامیون بنز ده چرخ

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه