بلبرینگ بزرگ چرخ عقب ده تن ، مایلر ، اکتروس و آتگو

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه