بلبرینگ بزرگ چرخ عقب ده تن ، مایلر ، اکتروس و آتگو

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه