بلبرینگ بیرون دنده کنستانت گیربکس کامیون بنز اکتروس و آتگو کمپرسی

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه