بلبرینگ ته شافت رو گیربکس اتوبوس مان

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه