بلبرینگ ته شافت رو گیربکس کامیون بنز اکتروس و اکسور

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه