بلبرینگ ته شافت رو گیربکس کامیون بنز اکتروس و اکسور

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه