بلبرینگ ته شافت رو گیربکس کامیون بنز مایلر کویتی

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه