بلبرینگ ته شافت زیر گیربکس کامیون بنز اکتروس و آتگو و اسکانیا ماموت و اتوبوس اسکانیا

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه