بلبرینگ ته شافت زیر گیربکس کامیون بنز اکتروس و آتگو و اسکانیا ماموت و اتوبوس اسکانیا

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه