بلبرینگ ته شافت زیر گیربکس کامیون بنز اکتروس ، آتگو و اکسور و اتوبوس بنز O500

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه