بلبرینگ ته میل لنگ کامیون بنز ده تن و 911 ، کامیونت بنز خاور و اتوبوس بنز 302

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه