بلبرینگ تو تنگ مندل کامیون بنز مایلر و ده چرخ

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه