بلبرینگ تو تنگ مندل کامیون بنز مایلر و ده چرخ

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه