بلبرینگ داخل دنده کنستانت گیربکس کامیون بنز اکتروس و آتگو کمپرسی

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه