بلبرینگ دیفرنسیال اتوبوس اسکانیا

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه