بلبرینگ ریتاردر گیربکس اتوبوس و کامیون اسکانیا

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه