بلبرینگ زیربندی اتوبوس اسکانیا درسا

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه