بلبرینگ زیربندی اتوبوس اسکانیا درسا

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه