بلبرینگ سرشافت زیر گیربکس کامیون و اتوبوس اسکانیا و اتوبوس مان

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه