بلبرینگ سر شافت زیر گیربکس کامیون بنز 1921 و مایلر کویتی و اتوبوس بنز 457

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه