بلبرینگ سر پینیون دیفرنسیال کامیون بنز مایلر و کمر پینیون دیفرنسیال کامیون بنز آتگو و 8 سیلندر

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه