بلبرینگ سگدست کامیون بنز ده تن و رنو میدلام 270

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه