بلبرینگ فن پروانه کامیون بنز ده تن

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه