بلبرینگ متوسط جفت کن دیفرنسیال کامیون بنز مایلر و شافت دیفرنسیال ایویکو 440

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه