بلبرینگ کامل چرخ جلو کامیون اسکانیا ماموت و اتوبوس اسکانیا

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه