بلبرینگ کمک گیربکس کامیون ولو

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه