بلبرینگ کوچک جفت کن دیفرنسیال کامیون بنز مایلر ، ده تن و اکسور

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه