بلبرینگ کوچک جفت کن دیفرنسیال کامیون بنز مایلر ، ده تن و اکسور

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه