بلبرینگ کوچک چرخ جلو کامیون ایویکو 380 ،440 ،720 ، یوروکارگو و استرالیس

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه