بلبرینگ کوچک چرخ جلو کامیون ایویکو 380 ،440 ،720 ، یوروکارگو و استرالیس

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه