بلبرینگ کوچک چرخ جلو کامیون بنز آتگو و اکتروس و بزرگ چرخ جلو کامیون اسکانیا 112 و 113

ساخت کارخانه فرسا (Fersa) اسپانیا

مقایسه