بلبرینگ کوچک چرخ جلو کامیون بنز آتگو و اکتروس و بزرگ چرخ جلو کامیون اسکانیا 112 و 113

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه