بلبرینگ کوچک چرخ عقب کامیون آتگو و اتوبوس O500

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه