بلبرینگ کوچک چرخ عقب کامیون بنز اکتروس ، اکسور و آتگو

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه