بلبرینگ کوچک کمر پینیون دیفرنسیال کامیون بنز ده تن 74 و جفت کن کامیون بنز آتگو و اکسور

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه