بلبرینگ – 6212

ساخت کارخانه اف آ گ (FAG) آلمان

مقایسه