رولبرینگ دنده 1 گیربکس کامیون بنز اکتروس و دنده 2 گیربکس اتوبوس مان

ساخت کارخانه آی ان آ (INA) آلمان

مقایسه